درباره من

آز قدیم گفته اند همدرد داشتن بهتر از درد نداشتن است. دردی که نمی دانیم از کجا آمده است، توان همدردی را از ما می گیرد.
من سجاد سعیدنیا کوچ و روان درمانگرم و سال هاست دارم تلاش می کنم بفهمم دردها از کجا می آیند؟ سال هاست لذت همدردی را هم چشیده ام.
با هم باشیم برای همدردی و آگاهی.

 

https://t.me/saeidniacoach

https://t.me/Ibookish

https://www.instagram.com/saeidnia/

https://www.linkedin.com/in/saeidnia/

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز